Anja

Zakaj se truditi z izgradnjo ugleda podjetja?

Uspešno oblikovan ugled podjetja lahko prinese številne konkurenčne prednosti, kot so doseganje boljše cene izdelkov, močnejša vloga in status podjetja znotraj družbenega sistema, lažji dostop do kapitalskih trgov, večja pogajalska moč, vtis o boljši kakovosti izdelkov, privlačnost za vlagatelje in dobre kadre. Podjetje mora ugled graditi dolgoročno, in sicer prek vplivanja na javnosti, ki sestavljajo poslovno okolje. Medijsko poročanje o podjetju, informacije, ki se širijo od ust do ust, oglaševanje in druge promocijske dejavnosti ter neposredne izkušnje posameznikov sooblikujejo njihovo zaznavanje podjetja.

Pri upravljanju ugleda podjetja ima pomembno vlogo funkcija strateškega in usmerjenega komuniciranja. Uspešno upravljajte svoj ugled, tako da najdete primerne oblike komunikacijskih aktivnosti, ki bodo pomagale ustvarjati želen ugled.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>