START FILM PRODUKCIJA

Izgradnja odlične publicitete (objave člankov in intervjujev z Miho Knificem v številnih medijih) prek redne komunikacije z novinarji in priprave številnih sporočil za medije.

NAROČNIK

Start film produkcija

CILJ PROJEKTA

Izgradnja publicitete.