NLB VSEBINSKI MARKETING

Vodenje aktualnega projekta nadgradnje koncepta komunikacije v NLB prek prenove lastnih medijev NLB (Osebno, Bankarna…) in komunikacijskih poti (razvoj digitalnih komunikacijskih platform), s ciljem spremembe percepcije blagovne znamke NLB za promocijo novih vrednot banke in umeščanja banke do ciljnih strank prek lastnih medijskih blagovnih znamk.

NAROČNIK

Poslovni mediji