EVROPSKI PROJEKT WOOD E3

Izvedba komunikacijskih aktivnosti pri evropskem projektu Wood E3 kot komunikacijska podpora Kmetijski gozdarski zbornici Slovenije s ciljem ozaveščanja za spodbujanje uporabe lesne energije kot trajnostnega in obnovljivega vira energije ter za krepitev evropske konkurenčnosti.

NAROČNIK

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)

CILJ PROJEKTA

Zagotoviti stalno in aktivno komunikacijo glede pomena zaščite in povečevanja vrednosti gozdnih virov v Sredozemlju, z integracijo mehanizmov, ki bodo zagotovili razvoj sektorja lesne energije.
Povečati ozaveščenost odločevalcev za promoviranje in spodbujanje programa v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

Zagotoviti podporo gospodarskim subjektom in omogočiti trajnostni gospodarski razvoj sektorja.

CILJNE SKUPINE

 • Lastniki zemljišč.
 • Energetski sektor.
 • Lesna industrija in združenja.
 • Posebna interesna združenja.
 • Vladne organizacije in organizacije splošnega pomena.

AKTIVNOSTI

 • Svetovanje pri izdelavi komunikacijskega načrta.
 • Svetovanje pri izvajanju promocijskih aktivnosti in odnosih z javnostmi.
 • Različne komunikacijske aktivnosti s ciljnimi javnostmi (raziskava ciljne javnosti….).
 • Izdelava spletne strani.
 • Osveževanje spletne strani z novimi članki in vsebinami.
 • Vzpostavitev promocije preko družbenih in strokovnih omrežij.
 • Vzdrževanje komunikacije preko družbenih in strokovnih omrežij.
 • Priprava in obdelava člankov za internet in družbena omrežja.
 • Priprava in obdelava gradiv za promocijske publikacije.
 • Priprava ostalih materialov za objavo na internetu.