Področja, ki jih mora pokriti dobra komunikacija

Področja, ki jih mora pokriti dobra komunikacija

Komunikacija ne more delovati po eni in isti obliki, ki bi bila prava za vse naročnike in situacije. Vsako poslovno področje ima svoje zahteve, zato moramo znati prepoznati potrebe podjetja ali organizacije. Treba je pripraviti osredotočen načrt za prave medije in prave ciljne skupine. Pomembno vlogo igra tudi kreativno pozicioniranje in razvoj sporočil, ki v daljšem obdobju pripovedujejo zgodbe o uspehu naših strank. Če imate zgodbe, jih uporabite in jih na pravi način posredujte pravi ciljni skupini, če jih nimate, se jih naučite ustvarjati, da povečate vašo prepoznavnost.

Namen komuniciranja je graditi dolgoročen odnos z našimi deležniki, da vzpostavimo zaupanje in se lahko čim bolj približamo našim potrebam. Zato je treba vzpostaviti enakopraven, dialoški in interaktiven odnos med organizacijo/podjetjem in njenim zunanjim okoljem. Da bi to dosegli moramo opazovati in raziskati to okolje ter nenehno iskati skupne točke. Nato se lotimo definiranja ciljnih segmentov javnosti in oblikovanja ustreznih sporočil, ki jih ciljni skupini posredujemo po ustreznih kanalih. Pripravimo tudi načrte za posamezne komunikacijske akcije, ki so lahko na korporativni ravni, kot podpora produktnemu komuniciranju, odnosom z mediji, komunikaciji z zaposlenimi ali spletni komunikaciji. Vse aktivnosti se na koncu odražajo kot graditev dobrega ugleda podjetja.

 

Področja v podjetju, kjer je še posebej pomembna dobra komunikacija:

–          pri vseh komunikacijskih zadevah tako znotraj kot izven podjetja;

–          pri družbeni odgovornosti oziroma sponzorstvih in donacijah;

–          pri promociji in predstavitvi podjetja;

–          pri organizaciji dogodkov.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>