Piarovci obožujemo krizno komuniciranje

Kompleksno okolje (tako notranje kot zunanje), ki obdaja vsako podjetje in prevladujoča tekmovalna etika, zahtevata nenehno premagovanje nasprotujočih si interesov, prilagajanje, iskanje kompromisov in skrb za dobre odnose. V Fenomeni vam lahko na podlagi naših izkušenj svetujemo pri komunikaciji z vsemi javnostmi glede pomembnih interesov, da bi dosegli skladnost med cilji organizacije in pričakovanji okolja ter se tako izognili konfliktom in krizam. Vseeno pa mora biti podjetje na krizo vedno pripravljeno, zato vam lahko pripravimo načrt za krizne okoliščine, če bi do krize že prišlo, da bi jo čim bolje prebrodili ali jo celo izkoristili za novo priložnost. Da bi podjetje ostalo uspešen upravljalec svojega ugleda, ima pomembne zasluge učinkovito komuniciranje, ki je še posebej pomembno ob krizah.

Podjetju lahko dobro organizirano komuniciranje pomaga, da s čim manj posledicami prebrodi krizo oziroma mu celo omogoči pozitivno spremembo. Krize so lahko najresnejše grožnje podjetju, saj lahko čez noč izgubi svoj ugled, ki ga je več let gradilo z velikimi vložki. Lahko pa tudi dober ugled pomaga podjetju, da lažje in s čim manj posledicami prebrodi krizo. Ugled namreč omogoča podjetju, ki se je znašlo v krizi, da so potrebe po dokazovanju manjše, saj zaupanje izhaja iz preteklih izkušenj in temelji na podobnosti vrednot.

Krizo oziroma negativne dogodke v podjetju lahko obvladamo le s profesionalnim pristopom, kjer veliko vlogo igra ravno komunikacija, in predhodnim kriznim načrtom. Takrat je še toliko bolj pomembno ustrezno oblikovanje informacij za različne ciljne skupine, ki morajo biti med krizo obveščene, pri pripravi in izmenjavi nujnih informacij, da nastane dialog z vpletenmimi deležniki, ter izvedbi skupnega pristopa h krizi, da se zmanjša negotovost. Da bi se kriza odrazila kot nova priložnost za podjetje, se mora podjetje na krizo odzvalo pravočasno, odkrito in odgovorno. Ob iztekanju krize pa mora podjetje intenzivno komunicirati svoje načrte za prihodnost ter sprejeti ukrepe, ki bodo podjetju pomagali, da si povrne zaupanje kupcev ali strank, ki bi sicer lahko zapustili trg. Podjetje se mora znati krizam nenehno izogibati, hkrati mora biti pripravljeno na krizne situacije in jih prepoznavati, obvladovati ter znati reševati krizne situacije.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>