Organizacija dogodkov

Prirejanje dogodkov je v zadnjem času postalo zelo učinkovita aktivnost podjetij za poglabljanje odnosov s svojimi naročniki, zaposlenimi ali dobavitelji, krepitev ogleda podjetja ali blagovne znamke, povečevanje prodaje in podobno. Dogodek podjetjem omogoči, da se prebijejo skozi nasičenost oglasnega prostora in na zelo kreativen, zabaven in nevsiljiv način določeni ciljni skupini posredujejo želeno sporočilo. Če je dogodek inovativen in privlačen ter usklajen z vizijo in poslanstvom podjetja, lahko podjetju omogoči veliko pozitivne publicitete v medijih.

Med dogodke, ki služijo kot komunikacijsko orodje z različnimi ciljnimi skupinami, štejemo:

  • novinarske konference in drugi sprejemi za novinarje;
  • promocijski dogodki (razstave, sejmi, otvoritve …);
  • družabni dogodki (pogostitve, zabave, novoletne zabave, poslovni zajtrki, športni dogodki, koncerti, team buildingi …);
  • izobraževalni dogodki (seminarji, konference in kongresi);
  • dobrodelni dogodki;
  • skupščine, srečanja delničarjev …

Da bi podjetje prek izpeljave dogodka lahko doseglo zastavljen cilj, mora biti dogodek izveden strateško. Organizacije dogodka se mora podjetje lotiti premišljeno, načrtovano in z veliko mero kreativnosti. Poskrbeti mora za vsak vidik dogodka, ki ga pred tem skrbno premisli in predvidi. Nato pa mora od začetne organizacije do njegove implementacije pozorno bdeti nad njegovo izvedbo, da ustvari enkratno in neponovljivo doživetje za vse udeležence, ki jim mora dogodek ostati v prijetnem spominu, da se bo o dogodku še dolgo govorilo in bodo tako tudi sami udeleženci dogodka glasniki in promotorji podjetja in njegovih produktov oziroma storitev. Prav tako je treba dodatno poskrbeti za komunikacijsko podporo pred, med in po dogodku.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>