Korporativna komunikacija in strateško pozicioniranje

Pri poslovanju smo danes soočeni s kompleksnejšimi komunikacijskimi izzivi kot kdajkoli prej. Visoka družbena pričakovanja, vse večji upad zaupanja javnosti v podjetja, večje nezaupanje lastnikov do podjetij, digitalna komunikacija, ki spreminja razmerja moči in mednarodni konkurenčni pritiski so le nekateri izmed izzivov, s katerimi se danes soočajo podjetja.

Zato je nujno, da podjetja načrtovano in strateško upravljajo svojo korporativno komunikacijo, ki je povezana z gradnjo, ohranjanjem in branjenjem svojega ugleda. To posledično vpliva na uspešno poslovanje kot tudi na samo vrednost podjetja. Dober ugled pomaga k boljši prodaji, omogoča, da so dobavne verige bolj zanesljive in privablja boljše kadre v podjetje.

Vsako podjetje ima zastavljene različne cilje, zato je pomembno, da jih uspešno vključi v komunikacijsko strategijo, ki bo najbolje izpolnila poslanstvo in načrte podjetja. Ta strategija predstavlja osnovo vseh nadaljnjih komunikacijskih prizadevanj. Prav tako je pomembno, da so ciljna sporočila ustrezno oblikovanja, saj prispevajo k enotni identiteti podjetja. Za nekatera podjetja komunikacijska strategija pomeni le predstavitev podjetja in njegovih storitev v javnosti, za druga predstavlja izvedbo konkretne promocijske aktivnosti. Vsem pa je skupen cilj pozitivno pridobivanje pozornosti v javnosti.

Komunikacijska strategija vam omogoča:

 • graditi dolgoročne komunikacije s ciljnimi javnostmi – ustvarjanje zaupanja in približevanje k potrebam ciljnih javnosti,
 • vzpostavljati pravičen in interaktiven dialog med podjetjem in njenim okoljem,
 • ustrezno pozicioniranje blagovnih znamk podjetja,
 • graditev dobrega ugleda in zaupanja v podjetje tako poslovnih partnerjev kot tudi širše javnosti,
 • uresničevanje vizije, poslanstva in strategije podjetja,
 • dvigovanje občutka pripadnosti in zadovoljstva zaposlenih v okviru močne poslovne kulture,
 • ohranjanje močnega položaja delnice podjetja.

Strateško komunikacija v podjetju mora biti zasnovana na:

 • spoštovanju osnovnih vrednot (zaupanje)
 • odgovorni praksi
 • razvoju celostnega okvirja
 • poglabljanju temeljev poslovanja
 • ohranjanju povezanosti med partnerji
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>