[segment]

Prihodnost pripada tistim, ki znajo komunicirati s posluhom za sočloveka.

Mediji so za vsako podjetje izjemnega pomena, saj omogočajo predstavitev delovanja podjetja v javnosti. Komunikacija z mediji ni oglaševanje, saj zajema neplačani medijski čas ali prostor, zato so merila za objavo sporočila na strani urednikov. Mediji prenašajo informacije in so orodje komuniciranja. Javnost tudi bolj verjame informacijam, ki jih v svojih prispevkih objavijo novinarji, kot oglasnim sporočilom. Podjetjem novinarji zastavljajo najrazličnejša vprašanja in jim tako omogočajo, da postanejo sooblikovalci javnega mnenja. Na drugi strani pa podjetja tudi nenehno nadzorujejo, kritizirajo ali odobravajo kot nekakšni »psi čuvaji«.

Ker imajo mediji svoja pravila delovanja, jih morajo spoštovati tudi podjetja, če želijo ustrezno predstavitev v javnosti ter ohranitev ali gradnjo dobrega ugleda. Ravno zato v Fenomeni menimo, da morajo komunikacijo z mediji prevzeti strokovnjaki, ki dobro poznajo to področje, saj gre za tako pomembno področje, pri katerem ni prostora za napake. Te vas lahko hitro stanejo ugleda in posledično uspeha. Pri uspešni komunikaciji z mediji vam lahko pomagamo v Fenomeni. Lahko vam pripravimo medijsko analizo, medijski načrt ali medijski priročnik, lahko pa poskrbimo za izvedbo prek uporabe različnih orodij odnosov z mediji. Za vas lahko oblikujemo sporočila za medije ali druga avtorska besedila, v katerih sporočilo ustrezno prilagodimo mediju. Organiziramo lahko tudi novinarske konference, zakuske in druga neformalna srečanja, kjer imate priložnost z novinarji govoriti tudi osebno.

[/segment]