Komuniciranje s finančnimi javnostmi

Nove tehnologije in globalizacija so imele močan vpliv na trg kapitala, ki je dobil velik nabor informacij dobi po različnih sodobnih komunikacijskih kanalih. Zato učinkovita komunikacija, skladna z vizijo in cilji podjetja lahko izjemno veliko pripomore k višji vrednosti podjetja in tako k večji konkurenčnosti podjetja na trgu kapitala. Zato kdor se je kdaj ukvarjal s financami ve, da je zaupanje ključnega pomena, kar pomeni da sta uspeh podjetja in njegov ugled soodvisna od učinkovite komunikacije s finančnimi javnostmi. Zato mora biti komuniciranje s to ključno skupino v nekoliko drugačnem tonu kot je sicer v navadi pri ostalih oblikah odnosov z javnostmi.

Pri tem moramo biti posebej pozorni na pravočasno razkrivanje cenovno občutljivih informacij, hkratno razkritje cenovno občutljivih informacij vsem vlagateljem in na prepoved trgovanja z notranjimi informacijami. Preden pa začnemo s komunikacijo do finančnih javnosti, si moramo odgovoriti na naslednji vprašanji: Ali poznamo svoje vlagatelje? Ali naši vlagatelji razumejo našo strategijo?

Da bi vaši vlagatelji in druge finančne javnosti čim bolj poznali razvoj podjetja in vašo strategijo, moramo poskrbeti za ustrezno pripravljena sporočila za javnost, kakovostna letna poročila, pisma delničarjem, poročila z letne skupščine, novinarske konference o letnih-, poletnih- ali četrtletnih rezultatih, predstavitve ali drugih komunikacijskih orodij.

Zaupanje vlagateljev in analitikov pridobite tudi s treningi javnih nastopov vodstva, kadar ni vajeno nastopati v medijih, da pridobi suverenost, ki je potrebna za učinkovito predstavitev, ki vzpostavi zaupanje. Odnosi s finančnimi javnostmi namreč temeljijo na integriteti, iznajdljivem sporočanju in osebni kredibilnosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>