Kliping – spremljanje in analiza medijskih objav

K uspešni komunikaciji z mediji nam pomaga tudi naša seznanjenost z obsegom in vsebino medijskega podočanja o samem podjetju. To nam olajša posebno orodje – imenovano kliping, ki nam ponuja odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kako so novinarji razumeli sporočila?
  • Čemu so posvetili največ pozornosti?
  • Kako pomembno mesto v medijih je zavzela določena tema?
  • Kako odmevne so bile objave?
  • Koliko je objava prispevala k uresničevanju komunikacijskega programa?

S storitvijo klipinga lahko na dnevni bazi spremljate, kateri medij je objavil kakšen prispevek o vašem podjetju. Le tako se boste lahko pravočasno odzivali na kritične medijske objave in prilagajali strategije komuniciranja. Kliping pa je koristen tudi, če želimo spremljati dejavnosti konkurenčnih podjetij ali dogajanje na poslovnem področju podjetja.

Pomembno in uporabno dopolnilo klipinga je analiza medijskih objav. Analiza medijskih objav namreč podjetju omogoči celovit vpogled v njegovo medijsko podobo in je osnova za nadaljnje načrtovanje komunikacijskih aktivnosti podjetja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>