Kdaj rabimo produktno komuniciranje?

Globalizacija, nenehne inovacije izdelkov, cenovni pritisk na cene, vzpon trgovskih mrež, ogromna možnost izbire različnih izdelkov, hitrost sprememb v družbi so sodobne potrošnike naredili vse bolj zahtevne. Za nameček jih naše informacije o novih produktih in storitvah vse težje dosežejo v poplavi vsakodnevnih novic.

  • Imate nov produkt ali novo storitev, ki ga/jo želite predstaviti javnosti z zadostno publiciteto?
  • Želite potrošnikom prednosti vaše rešitve predstaviti na preprost, jasen in privlačen način?
  • Se sprašujete, kako predstaviti vašo blagovno znamko, ki vstopa na trg, da se ne bi utopila v povprečju in zasičenosti?

Produktno komunikacijo uporabimo, kadar so naša ciljna skupina, ki jo želimo seznanjati z našimi novostmi, ravno potrošniki. Odnosi s potrošniki so za vsako podjetje ključnega pomena. Zato je za njih treba pripraviti promocijske vsebine, sporočila za medije, organizirati dogodke, kar se bo odzrcalilo v pozitivni naravnanosti potrošnikov in učinkovitem lansiranju produkta. Upravljanje z blagovno znamko je namreč več kot le komuniciranje, temveč je tudi skrb za zadovoljstvo uporabnikov vaših rešitev.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>