Anja

Katere tekste najpogosteje pripravljamo v odnosih z javnostmi?

Glavni cilj odnosov z javnostmi je prenos sporočil (promocijskih vsebin) podjetja do ciljnih javnosti prek najrazličnejših kanalov. Medijske objave imajo veliko kredibilnost pri bralcih in tako velik vpliv na njih, vendar je formuliranje vsebine za tovrstne objave do neke mere izven našega nadzora. Tako je nujno, da za dopolnitev naših sporočil pripravimo in uporabljamo tudi tiskane publikacije, saj lahko v njih oblikujemo sporočilo natanko tako kot želimo, na tak način kot želimo. Dodatna prednost je, da jih lahko poljubno distribuiramo do naših ciljnih skupin.

Odnosi z javnostmi se tako ukvarjajo s pripravo različnih tekstovnih in vizualnih gradiv, kot so:

  • sporočila za javnost
  • promocijski teksti
  • prospekti
  • letaki
  • publikacije in interna glasila
  • prezentacije
  • priprava tekstov za spletne strani…

V vseh materialih pa je pomembno, da podjetje oblikuje zgodbo tako, da izpostavi svoje prednosti in posebnosti glede na konkurente, jo naredi zanimivo in jo ‘prevedemo’ v žargon, specifičen za različne ciljne javnosti. Nato zgodbo preplete skozi različne promocijske materiale in komunikacijska orodja, da bo pustila močan in enoten ugled podjetja. Sporočilo mora biti tudi jasno in razumljivo, da ga bodo ključne skupine opazile v poplavi informacij ter bo dovolj zanimivo, da si bodo vzeli čas, kljub veliki zasedenosti in časovni stiski, ki pesti sodobnega poslovnega človeka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>