Kako s komunikacijo ustvariti uspešno in prepoznavno podjetje?

Kako s komunikacijo ustvariti uspešno in prepoznavno podjetje?

Komunikacija je vsekakor ključ do uspeha, zato je ključnega pomena učinkovit prenos sporočil podjetja do ključnih ciljnih skupin.

Uspešna komunikacija mora temeljiti na:

 • spoštovanju osnovnih vrednot (s poudarkom na zaupanju)
 • odgovorni praksi
 • razvoju celostnega okvirja
 • poglabljanju temeljev poslovanja
 • ohranjanju povezanosti med partnerji

 

Da dosežemo učinkovito in uspešno komunikacijo, sledimo naslednjim razvojnim korakom:

 • celovita situacijska analiza;
 • definiranje ključnih sporočil;
 • določitev ciljnih skupin;
 • izbira ustreznih komunikacijskih oblik in kanalov;
 • oblikovanje informacije v skladu z nameni;
 • graditi dobre odnose z mediji;
 • vrednotenje rezultatov;
 • povečanje izpostavljenosti sporočil.

 

Uspešna komunikacija podjetju tako prinese številne prednosti:

ciljno skupino podjetja seznani o izdelkih in storitvah

ustvari se bo zavedanje o izdelku ali storitvah podjetja

poveča se prepoznavnost podjetja, njegovih blagovnih znamk in izdelkih

poveča se povpraševanje po vašem izdelku ali storitvi

poveča se število strank

vzpostavil se zaupanje v podjetje in njegove izdelke ali storitve

oblikuje se pripadnost ciljne skupine podjetja do izdelkov oz. storitev

okrepi se pozicija podjetja na trgu

izboljša se kakovost dela zaposlenih in njihova identifikacija s cilji in vrednotami podjetja

okrepi se zaznavna vrednost javnosti (ugled) o podjetju

družbena odgovornost podjetja se izpostavi kot glavna značilnost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>