Interna komunikacija – komunikacija z zaposlenimi

Glede na to, da je podjetje tako uspešno, kot so dobri njegovi kadri, morajo biti zaposleni motivirani in s podjetjem zadovoljni. Le tako bodo najboljši glasniki in promotorji vašega podjetja. Nenazadnje kažejo podatki, da brez ustrezne interne komunikacije propade do polovica združitev podjetij, v tretjini podjetij zaposleni niso seznanjeni s strateškimi cilji podjetja. Zato mora vodstvo podjetja ciljni skupini – zaposleni – nameniti dovolj pozornosti in z njimi ustrezno komunicirati, da bo vzpostavljena harmonija in bo v podjetju vladala dobra klima, ki se odraža navzven.

Neprestan komunikacijski tok pripomore k zanimanju zaposlenih za korporacijske cilje, sprejmanju korporacijske politike in kulture, vzpostavljanju, vzdrževanju  in krepitvi dobrih odnosov in zadovoljstva. Zaposleni morajo biti obveščeni o ciljih in strategiji podjetja, da so lahko pri svojem delu motivirani in tako še bolj učinkoviti.

Zato je pomembno, da podjetje vzpostavi dober dvosmerni pretok informacij v podjetju, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s svojimi odgovornostmi na delovnem mestu, uspehi, dogajanjem, poslovnimi rezultati in temeljnimi strateškimi usmeritvami podjetja ter o tem, kako lahko sami prispevajo k uspešnosti podjetja. To je zaposlenim lahko tudi dobra spodbuda za razmišljanje, sodelovanje in posredovanje svojih idej. Prav tako se bodo zaposleni lahko lažje identificirali s podjetjem in bodo sprejeli njegove vrednote za svoje ter manjša bo možnost za širjenje govoric v podjetju, saj imajo govorice praviloma negativen podton komunikacije.

Zaposleni se želijo počutiti vključeni v pogovor z vodstvom, ne le da so prejemniki informacij. Za izboljševanje kulture diskusije z vašimi zaposlenimi je pomembna vzpostavitev interaktivne komunikacije, ki bo vključila vse zaposlene v aktivnosti v podjetju, kot tudi različne vsebine, kot so različna sporočila za zaposlene, interne revije, interni časopisi, interni bilteni in oglasi. K boljši interni komunikaciji pa prispevajo tudi različni motivacijski in družabni dogodki.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>