blog_11

Družbeno odgovorno komuniciranje

Podjetje postane uspešno, če se uspe uveljaviti v lokalnem okolju ter se uspešno predstavi svojim potencialnim strankam, ki se odločijo, da del svojih sredstev porabijo za izdelke ali storitve tega podjetja. Zato je danes postalo nujno, da uspešno podjetje del svojega uspeha vrača okolju, saj se s tem pokaže, da se zaveda svoje družbene odgovornosti in preseže usmerjenost izključno na svoje interese. Prav tako povratno prispeva k razvoju celotne družbe in posledično k nadaljnjem doseganju tako dobrih poslovnih rezultatov.

Uspeh se namreč ustvarja v sinergiji med celotno družbo oziroma posamezniki, ki v njej delujejo, in podjetjem. Le podjetja, ki si prizadevajo za odgovorno, skrbno in pošteno ravnanje do okolja lahko pričakujejo na dolgoročno uspešno poslovanje in obstoj. Stopnja zavezanosti in predanosti podjetja družbeno odgovornemu ravnanju odloča, ali bo imelo podjetje od tega koristi ali bo na dolgi rok tvegalo izgubo ugleda. Med koristi družbeno odgovornega ravnanja podjetij lahko navedemo tudi boljše odnose s strankami, lokalno skupnostjo, večjo lojalnost zaposlenih in podobno. Že evolucija je namreč pokazala, da so organizmi, ki med sabo sodelujejo, uspešnejši od tistih, ki so egoistični.

Pomembno je, da podjetje doseže sodelovanje z vsemi deležniki, saj mu to dolgoročno prinese še večji uspeh. Ob tem mora razumeti, kako združiti maksimizacijo dobička in odgovorno poslovanje do ekonomskega, socialnega in družbenega okolja ter vam oblikujemo družbeno odgovorno strategijo poslovanja. Pravilno mora upravljati z družbenimi temami, ki vplivajo na posamezne ciljne javnosti podjetja. Oblikovati mora korporativne vrednote, po katerih začne podjetje delovati in jih komunicirati znotraj in zunaj podjetja. Pomembno je, da podjetje najde pravo mero ravnanja, ki se odraža v skladnosti med odgovornostjo za razvoj lastne blagovne znamke in dodano vrednostjo za lokalno okolje.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>