Anja

Družbeno odgovorno komuniciranje v podjetjih

Posebno področje, ki mu podjetja zadnje čase posvečajo veliko pozornosti, je družbeno odogovorno komununiciranje podjetij, saj se zavedajo, da se trendi v zunanjem in internem poslovnem okolju v zadnjem času spreminjajo.

Vedno več ljudi in podjetij se namreč zaveda aktualnih družbenih problemov na področju okolja, zdravja ljudi in varnosti. Zato se morajo temu prilagoditi in spremeniti svoje poslovne strategije, da bodo omogočili trajnostni razvoj družbe, okolja in nenazadnje celotnega sveta.

Saj vemo, da je vse na našem planetu povezano in če ne bomo sami nekaj naredili in poskrbeli za okolje in vračanje družbi, na dolgi rok ne bomo dobili nazaj nič, še posebej ne kaj dobrega.

S tem ko podjetje s strategijo trajnostnega razvoja preplete vse dele podjetja, naredi veliko dobrega za okolje in varovanje naravnih virov, zato lahko postane zgled ostalim podjetjem ter si tudi na ta račun lahko izboljša svoj ugled.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>