Dolgoročno razmerje nikoli ne temelji le na nakupu

Podjetje ali organizacija s komuniciranjem vzpostavlja, vzdržuje in vzpodbuja dolgoročne odnose z ostalimi partnerji, odnose z uporabniki, tako da so izpolnjeni cilji vseh udeležencev.

Namen komuniciranja je graditi dolgoročen odnos z našimi deležniki, da vzpostavimo zaupanje in se lahko čim bolj približamo k zadovoljevanju potreb naših partnerjev. Dolgoročna razmerja med podjetjem in ciljnimi javnostmi ne smejo biti vezana izključno na nakup, saj komuniciranje ni neplačljivo oglaševanje, temveč obsega celotno komuniciranje podjetja, da bi pridobili razumevanje javnosti.

Odnosi z javnostmi z izvajanjem komuniciranja pomagajo vzpostaviti in ohraniti medsebojne poti komunikacije, razumevanja, sprejemanja in sodelovanja med organizacijo in njenimi javnostmi, od katerih je odvisen uspeh ali propad podjetja ali posameznika. Vodstvo obveščajo o javnem mnenju in mu pomagajo z odzivi nanj ter opredeljujejo in poudarjajo odgovornost vodstva za služenje javnemu interesu.

Predsednik Theodore Roosevelt je leta 1901 dejal: »Ni učinka lobiranja ali zakonodaje, če ni javnega odziva.«
Arthur W. Page pa pravi: »Vsak posel se v demokratični družbi začne z dovoljenjem javnosti in obstaja z javnim odobravanjem.«

Če želite zgraditi ugled vašega podjetja, povečati izpostavljenost v javnosti in medijih ter povečati prodajo, noben medij ne deluje tako učinkovito, kot odnosi z javnostmi. Ker uredniške medijske pokritosti ni mogoče kupiti, so novinarski članki pogosto bolj verodostojni in prepričljivi kot oglaševanje, saj ljudje verjamejo v tisto, kar preberejo v časopisih ali revijah, kar slišijo na radiu in vidijo na TV. Saj odnosi z javnostmi lahko ustvarjajo interakcijo, konverzacijo in sodelovanje med podjetjem in njegovimi javnostmi.

Načrtujte in izvajajte tradicionalne in digitalne komunikacijske kampanje za povečanje prepoznavnosti blagovnih znamk med deležniki. Naj gre le za posamezno aktivnost ali dolgoročno komunikacijsko strategijo, svoje stranke pozicionirajte tako, da izpostavite sporočila in novice, ki so vredni objav v tradicionalnih in digitalnih medijih, ter tako povečajte zavedanje o blagovni znamki podjetja kot pozitivnem ugledu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>