blog_10

B2B komunikacija

Podjetja, katerih ciljna skupina so predvsem poslovni uporabniki, imajo drugačne komunikacijske potrebe, kot tista, ki nagovarjajo končne uporabnike. Če podjetje želi utrditi svojo prepoznavnost v tem segmentu, mora najprej razumeti kompleksnost komuniciranja med poslovnimi subjekti. Nato lahko zastavi ustrezno komunikacijo, s katero se prestavi poslovnim strankam kot kredibilen in strokoven partner. To jim omogoči oblikovanje dolgoročnega odnosa s svojimi poslovnimi partnerji, ustrezno pozicioniranje blagovnih znamk podjetja, vzpostavi enakopraven, dialoški in interaktiven odnos med podjetjem in njegovim okoljem in zgradi dober ugled podjetja.

Pomembno vlogo pri poslovnem komuniciranju imajo tudi odnosi z javnostmi, saj gre v tem primeru večinoma za zelo specifične javnosti, ki jih ne moremo nagovarjati prek masovne komunikacije, temveč je treba natančno usmerjeno komunikacijo prilagoditi vsaki posamezni ciljni skupini. To podjetje stori na podlagi strateškega načrta za poslovno komuniciranje, ki bo podpiral hitrejše doseganje poslovnih ciljev podjetja. Za odlično komunikacijo z vašimi partnerji lahko podjetje izvede različne oblike posrednega komuniciranja, kot so organizacija dogodkov, konferenc, predavanja, strokovni seminarji, sejemski nastopi, promocija v ciljnih medijih prek strokovnih člankov, izdelava prospektov, brošur, komunikacija prek spletne strani in podobno.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>