Entries by Anja Horvat Jeromel

Piarovci obožujemo krizno komuniciranje

Kompleksno okolje (tako notranje kot zunanje), ki obdaja vsako podjetje in prevladujoča tekmovalna etika, zahtevata nenehno premagovanje nasprotujočih si interesov, prilagajanje, iskanje kompromisov in skrb za dobre odnose. V Fenomeni vam lahko na podlagi naših izkušenj svetujemo pri komunikaciji z vsemi javnostmi glede pomembnih interesov, da bi dosegli skladnost med cilji organizacije in pričakovanji okolja […]

Komuniciranje s finančnimi javnostmi

Nove tehnologije in globalizacija so imele močan vpliv na trg kapitala, ki je dobil velik nabor informacij dobi po različnih sodobnih komunikacijskih kanalih. Zato učinkovita komunikacija, skladna z vizijo in cilji podjetja lahko izjemno veliko pripomore k višji vrednosti podjetja in tako k večji konkurenčnosti podjetja na trgu kapitala. Zato kdor se je kdaj ukvarjal […]

Brez digitalne komunikacije v teh časih več ne gre

Komunikacije so se spremenile, ko je v uporabo prišel internet. Zato vse večji pomen iz dneva v dan dobiva komuniciranje prek digitalnih medijev. Pravzaprav je svet komunikacije danes že digitalen, saj smo lahko v splet povezani kjerkoli in kadarkoli. Sodobnim tehnološkim spremembam pa morajo slediti tudi podjetja, da ne bi ostala v ozadju, saj uporabniki […]

Kdaj rabimo produktno komuniciranje?

Globalizacija, nenehne inovacije izdelkov, cenovni pritisk na cene, vzpon trgovskih mrež, ogromna možnost izbire različnih izdelkov, hitrost sprememb v družbi so sodobne potrošnike naredili vse bolj zahtevne. Za nameček jih naše informacije o novih produktih in storitvah vse težje dosežejo v poplavi vsakodnevnih novic. Imate nov produkt ali novo storitev, ki ga/jo želite predstaviti javnosti […]

Interna komunikacija – komunikacija z zaposlenimi

Glede na to, da je podjetje tako uspešno, kot so dobri njegovi kadri, morajo biti zaposleni motivirani in s podjetjem zadovoljni. Le tako bodo najboljši glasniki in promotorji vašega podjetja. Nenazadnje kažejo podatki, da brez ustrezne interne komunikacije propade do polovica združitev podjetij, v tretjini podjetij zaposleni niso seznanjeni s strateškimi cilji podjetja. Zato mora […]

Kliping – spremljanje in analiza medijskih objav

K uspešni komunikaciji z mediji nam pomaga tudi naša seznanjenost z obsegom in vsebino medijskega podočanja o samem podjetju. To nam olajša posebno orodje – imenovano kliping, ki nam ponuja odgovore na naslednja vprašanja: Kako so novinarji razumeli sporočila? Čemu so posvetili največ pozornosti? Kako pomembno mesto v medijih je zavzela določena tema? Kako odmevne […]

Komuniciranje z mediji

Mediji so za vsako podjetje izjemnega pomena, saj omogočajo predstavitev delovanja podjetja v javnosti. Komunikacija z mediji ni oglaševanje, saj zajema neplačani medijski čas ali prostor, zato so merila za objavo sporočila na strani urednikov. Mediji prenašajo informacije in so orodje komuniciranja. Javnost tudi bolj verjame informacijam, ki jih v svojih prispevkih objavijo novinarji, kot […]

Korporativna komunikacija in strateško pozicioniranje

Pri poslovanju smo danes soočeni s kompleksnejšimi komunikacijskimi izzivi kot kdajkoli prej. Visoka družbena pričakovanja, vse večji upad zaupanja javnosti v podjetja, večje nezaupanje lastnikov do podjetij, digitalna komunikacija, ki spreminja razmerja moči in mednarodni konkurenčni pritiski so le nekateri izmed izzivov, s katerimi se danes soočajo podjetja. Zato je nujno, da podjetja načrtovano in […]

Opredelitev glavnih pojmov v svetu odnosov z javnostmi, promocije in marketinga

Odnosi z javnostmi: so funkcija upravljanja komuniciranja med podjetjem in njenimi javnostmi, da bi podjetje vzpostavilo naklonjenost in medsebojno razumevanje, ki bi se odrazilo v družbeno odgovornem poslovanju, kar bi obema stranema prineslo pozitivne učinke. Množični mediji: so komunikacijski kanali, ki omogočajo prenašanje sporočil, pomembnih za javnost ter z določanjem agende (kaj in kdaj bo […]

Družbeno odgovorno komuniciranje v podjetjih

Posebno področje, ki mu podjetja zadnje čase posvečajo veliko pozornosti, je družbeno odogovorno komununiciranje podjetij, saj se zavedajo, da se trendi v zunanjem in internem poslovnem okolju v zadnjem času spreminjajo. Vedno več ljudi in podjetij se namreč zaveda aktualnih družbenih problemov na področju okolja, zdravja ljudi in varnosti. Zato se morajo temu prilagoditi in […]